Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı

“Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı” işi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2020/256419

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 30.06.2020, 14:00’tür.

İhale ilanı

İhale dokümanı

Not: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle idaremizden ihale dokümanına ilişkin CD satışı olmayacaktır. İhaleye katılım sağlamak isteyen firmaların İhale dokümanı satış bedelini yatırması ve ihale dokümanını www.botas.gov.tr adresinden indirmesi yeterlidir.