Harita Ve Kamulaştırma Hizmetleri

Harita ve Kamulaştırma

  • Sayısal Harita Yapımı
  • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 
  • Etüd Proje Hizmetleri
  • GIS / Coğrafi Bilgi Sistemi Hazırlanması
  • Halihazır Harita Hazırlanması
  • Yer Kontrol Noktalarının Tesisi ve Kanavası