Mühendislik Hizmetleri

Planlama ve Proje Öncesi Hizmetler

 • İş programlarının hazırlanması,
 • Güzergah seçimleri,
 • Fizibilite Etüdleri,
 • Jeodezi ve Topografik Etüdler,
 • Master Planlar,
 • Mobilizasyon Çalışmaları,
 • Proje bazlı danışmanlık hizmetleri

Projelendirme Hizmetleri

 • Boru çap hesaplarının yapılması
 • Mekanik şartnamelerinin hazırlanması
 • Borulama planlarının hazırlanması
 • İzometrik ve kaynak izometrik planlarının hazırlanması
 • Enstrumantasyon projelerinin hazırlanması
 • Topraklama projelerinin hazırlanması
 • Tehlikeli Alan projelerinin hazırlanması
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) projelerinin hazırlanması
 • Tek Hat şemalarının çizilmesi
 • Boru stres analizinin yapılması
 • Temel hesaplar ve projelerinin hazırlanması
 • İnşaii projelerinin hazırlanması ve yerleşim planlarının yapılması
 • Yaklaşık maliyet analizi ve hesaplarının yapılması
 • Katodik Koruma projelerinin hazırlanması
 • Saha Rezistivite ölçümlerinin ve raporlarının hazırlanması